máng xối nhà màng

  1. N

    Máng xối loại dày đẹp,máng xối nhà kính trồng rau,máng xối nhà kính

    Máng xối (Máng nước) nhà kính nông nghiệp công nghệ cao Israel Chọn loại máng xối phù hợp với công trình giúp ích rất lớn trong việc bảo vệ cây trồng bên trong nhà kính, nhà màng. Vì máng xối giúp ngăn chặn lượng mưa chảy từ trên màng xuống máng xối tràn vào bên trong nhà kính. Chịu toàn bộ...
Bên trên