#cáp tín hiệu vặn

  1. M

    Cáp tín hiệu vặn xoắn 2 lớp chống nhiễu

    Cáp Altek Kabel tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 1Pair -2Pair-3Pair-4Pair 1Pair = 1 đôi = 2 lõi Tiết diện dây: 22AWG ~ 0.35mm 20AWG ~ 0.5mm 18AWG ~ 0.82mm 16AWG ~ 1.5mm Có chống nhiễu: Loại 1 lớp chống nhiễu Al Foil lớp giấy bạc Loại 2 lớp chống nhiếu Al Foil + Shield ( lớp lưới đồng đan mạ bạc...
Bên trên