iphone4

Địa chỉ
BRVT
Giới tính
Nam

Chữ ký

- Vi Tính Xuân Thanh -
Chuyên cài đặt, lắp ráp, sữa chữa Máy Tính.
Nhận làm miễn phí cho các bạn học sinh - sinh viên nghèo.
Vui lòng liên hệ: 0908563014 ( giờ hành chính nhé)

Các danh hiệu

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên