kết quả từ 1 tới 1 trên 1
 1. #1
  Sáng Lập CVT
  Administrator

  Tham gia ngày
  Jul 2007
  Nơi Cư Ngụ
  Vũng Tàu
  Bài gởi
  695
  Blog Entries
  7
  Cảm ơn
  137
  Được cảm ơn 699 trong 210 bài

  Thumbs up Thông báo lịch cúp điện Sở điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu  Lịch cúp điện TP Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6/9 – 14/9/2012

  Thứ năm
  06.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần xã Long Phước thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  07.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần các phường Long Hương, Phước Nguyên thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ hai
  10.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần xã Hòa Long thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ ba
  11.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần xã Tân Hưng thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ tư
  12.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần Phường Phước Nguyên, Long Toàn, Long Tâm thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ năm
  13.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần xã Hòa Long thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Lịch cúp điện huyện Châu Đức – Vũng Tàu, ngày 6/9 – 14/9/2012
  T
  hứ năm
  06.09.2012 Huyện Châu Đức 07h00 đến 17h00 một phần xã Xuân Sơn, Bình Ba, Suối Nghệ, Nghĩa Thành thuộc Huyện Châu Đức. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  07.09.2012 Huyện Châu Đức 07h00 đến 17h00 một phần xã Láng Lớn, Xà Bang, Cù Bị, Xà Bang thuộc Huyện Châu Đức. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ bảy
  08.09.2012 Huyện Châu Đức 07h00 đến 17h00 một phần thị trấn Ngãi Giao, xã Bình Ba thuộc Huyện Châu Đức. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ hai
  10.09.2012 Huyện Châu Đức 07h00 đến 17h00 một phần các xã Xuân Sơn, Bình Ba, Xà Bang, thị trấn Ngãi Giao thuộc Huyện Châu Đức. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ ba
  11.09.2012 Huyện Châu Đức 07h00 đến 17h00 một phần các xã Bình Ba, Đá Bạc, Nghĩa Thành thuộc Huyện Châu Đức. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ tư
  12.09.2012 Huyện Châu Đức 07h00 đến 17h00 một phần các xã Láng Lớn, Kim Long thuộc Huyện Châu Đức. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ năm
  13.09.2012 Huyện Châu Đức 07h00 đến 17h00 một phần các xã Bình Ba, Suối Nghệ, Nghĩa Thành thuộc Huyện Châu Đức. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  14.09.2012 Huyện Châu Đức 07h00 đến 17h00 một phần các xã Bình Ba, Bình Giã, Sơn Bình, Xuân Sơn, thị trấn Ngãi Giao thuộc Huyện Châu Đức. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Lịch cúp điện huyện Long Điền – Vũng Tàu, ngày 6/9 – 14/9/2012

  Thứ năm
  06.09.2012 Huyện Long Điền 07h00 đến 17h00 một phần thị trấn Long Hải thuộc Huyện Long Điền. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  07.09.2012 Huyện Long Điền 07h00 đến 17h00 Xã An Nhứt, thị trấn Long Điền thuộc Huyện Long Điền. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ hai
  10.09.2012 Huyện Long Điền 07h00 đến 17h00 một phần xã Phước Hưng, Phước Tỉnh thuộc Huyện Long Điền. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ ba
  11.09.2012 Huyện Long Điền 07h00 đến 17h00 Thị trấn Long Hải thuộc Huyện Long Điền. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ tư
  12.09.2012 Huyện Long Điền 07h00 đến 17h00 một phần thị trấn Long Điền thuộc Huyện Long Điền. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ năm
  13.09.2012 Huyện Long Điền 07h00 đến 17h00 một phần các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng thuộc Huyện Long Điền. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  14.09.2012 Huyện Long Điền 07h00 đến 17h00 xã Tam Phước, An Ngãi, một phần xã Phước Hưng, An Nhứt, một phần thị trấn Long Điền thuộc Huyện Long Điền. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện

  Lịch cúp điện huyện Xuyên Mộc – Vũng Tàu, ngày 6/9 – 14/9/2012

  Thứ năm
  06.09.2012 Huyện Xuyên Mộc 07h00 đến 17h00 một phần các xã Hòa Hội, Hòa Hiệp, thị trấn Phước Bửu thuộc Huyện Xuyên Mộc. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  07.09.2012 Huyện Xuyên Mộc 07h00 đến 17h00 xã Bình Châu, một phần xã Bưng Riềng thuộc Huyện Xuyên Mộc. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ hai
  10.09.2012 Huyện Xuyên Mộc 07h00 đến 17h00 một phần các xã Bình Châu, Bưng Riềng, thị trấn Phước Bửu thuộc Huyện Xuyên Mộc. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ ba
  11.09.2012 Huyện Xuyên Mộc 07h00 đến 17h00 một phần xã Phước Tân, Hòa Hiệp thuộc Huyện Xuyên Mộc. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ tư
  12.09.2012 Huyện Xuyên Mộc 07h00 đến 17h00 một phần xã Phước Tân, Bình Châu, Bưng Riềng, Hòa Hội, Hòa Hiệp thuộc Huyện Xuyên Mộc. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ năm
  13.09.2012 Huyện Xuyên Mộc 07h00 đến 17h00 một phần xã Xuyên Mộc, Bông Trang, Xuyên Mộc, thị trấn Phước Bửu thuộc Huyện Xuyên Mộc. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  14.09.2012 Huyện Xuyên Mộc 07h00 đến 17h00 một phần thị trấn Phước Bửu, xã Phước Tân, Bình Châu, Bưng Riềng, Hòa Hội, Hòa Hiệp thuộc Huyện Xuyên Mộc. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Lịch cúp điện TP Vũng Tàu – Vũng Tàu, ngày 6/9 – 14/9/2012

  Thứ năm
  06.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần xã Long Phước thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  07.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần các phường Long Hương, Phước Nguyên thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ hai
  10.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần xã Hòa Long thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ ba
  11.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần xã Tân Hưng thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ tư
  12.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần Phường Phước Nguyên, Long Toàn, Long Tâm thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ năm
  13.09.2012 Thị xã Bà Rịa 07h00 đến 17h00 một phần xã Hòa Long thuộc Thị xã Bà Rịa. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện

  Lịch cúp điện huyện Đất Đỏ – Vũng Tàu, ngày 6/9 – 14/9/2012

  Thứ năm
  06.09.2012 Huyện Đất Đỏ 07h00 đến 17h00 một phàn trị trấn Phước Hải thuộc Huyện Đất Đỏ. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  07.09.2012 Huyện Đất Đỏ 07h00 đến 17h00 Thị trấn Đất Đỏ, xã Long Tân, một phần các xã Phước Hội, Long Mỹ thuộc Huyện Đất Đỏ. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện T
  hứ hai
  10.09.2012 Huyện Đất Đỏ 07h00 đến 17h00 một phần xã Long Tân thuộc Huyện Đất Đỏ. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ ba
  11.09.2012 Huyện Đất Đỏ 07h00 đến 17h00 một phần thị trấn Phước Hải thuộc Huyện Đất Đỏ. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ tư
  12.09.2012 Huyện Đất Đỏ 07h00 đến 17h00 Một phần thị trấn Phước Hải thuộc Huyện Đất Đỏ. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện T
  hứ năm
  13.09.2012 Huyện Đất Đỏ 07h00 đến 17h00 Một phần xã Lộc An, thị trấn Phước Hải thuộc Huyện Đất Đỏ. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện
  Thứ sáu
  14.09.2012 Huyện Đất Đỏ 07h00 đến 17h00 Các xã Láng Dài, Phước Long Thọ, một phần thị trấn Đất Đỏ thuộc Huyện Đất Đỏ. Để bảo trì, sữa chữa lưới điện


  Bài liên quan
  Thay đổi nội dung bởi: Yến Kim 92, 09-09-2012 lúc 13:47
  Phi Trường
  Mobile: 0903.234569 - 0968.811.811

 2. Có 26 thành viên đã cảm ơn PhiTruong vì bài viết hữu ích này.

  boyvttv (22-09-2011),coctiennau (17-01-2012),convoi (29-10-2011),core i5 (06-12-2012),danghungpvmtc (02-10-2011),dragoninplateau (16-10-2011),DragonVct (21-09-2011),hoangkhanh360 (21-10-2011),khang_brvt (30-03-2012),Liberty (21-09-2011),lt.2603 (10-05-2012),meo_1_mat (23-11-2011),mit_vt (23-11-2011),Shinichi (21-05-2012),tanthanhcopy (05-04-2012),thehunghd (27-09-2012),thongvh1989 (02-07-2012),tictac263 (03-03-2012),tranminhanhvt5 (10-12-2011),ViTinhVungTau (22-09-2011),vitinh_phamngoc (19-11-2011),VuLong23 (21-09-2011),vu_anh3 (12-12-2012),Yến Kim 92 (02-01-2012),Yumi (04-10-2011)

 

 

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.0
Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:13.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đinh Phong
Số GPĐKKD: 3501864729 cấp ngày 04/07/2011 tại Sở KHĐT BTVT.
Địa chỉ: Số 198 Nguyễn An Ninh, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
Điện thoại: 0911.352.352 (Quảng cáo) - 0968.811.811 - 0646.50.8888 (kỹ thuật) - Email: admin@chovungtau.com.
Đã đăng ký với Bộ Công thương
lap dat camera gia re | Link Dafabet Keo Bong Da | M88 | xóa hình xăm | tri nam | Dien dan rao vat | Đấu giá | phu nu | Game avatar | Tai iWin Online | Nhạc đám cưới hay | Nau an ngon | Mua sim so dep giá rẻ | bdsvincom.com bán biệt thự vinhomes riverside | Link tai zalo cho đt | báo sức khỏe gia đình |